پمپ نمونه بردار مدل Pocket Pump

  • پمپ نمونه بردار فردي سبک با صفحه LCD بزرگ
  • محدوده اندازه گيري: 20ml/min - 225 ml/min
  • قابليت برنامه ريزي از طريق اتصال به کامپيوتر با نرم افزار DataTrac
  •  داراي تأييديه Atex و مطابق با استانداردهاي EN 55022, EN 50082
  • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
  • ساخت شرکت SKC انگلستان 

                        کاتالوگ

   پمپ نمونه بردار سري 222 

  • محدوده اندازه گيري: 50ml/min - 200 ml/min
  • داراي تأييديه Atex و مطابق با استانداردهاي EN 55022, EN 50082
  • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
  • ساخت شرکت SKC انگلستان 

 

                       کاتالوگ