صداسنج آناليزوردار SVAN 971

 • کيت کامل صداسنج کلاس 1 با قابليت آناليز 1/1 و 1/3 اکتاوباند
 • داراي صفحه نمايش بزرگ با کيفيت و وضوح تصوير بالا
 • تراز اندازه گيري: Leq, Lden, Ltm3, Ltm5, LMax, LMin, LPeak, SPL, SEL
 • شبکه اندازه گيري: A, B, C و Z
 • محدوده اندازه گيري: 25dBA RMS/140dBA Peak
 • با قابليت ذخيره داده ها بر روي کارت حافظه MicroSD و سپس انتقال آسان آنها به کامپيوتر
 • داراي قابليت ضبط پيام هاي صوتي کاربر
 • مطابق با استاندارد IEC 61672
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش   
 • ساخت شرکت SVANTEK لهستان - امريکا

                     کاتالوگ 

   صداسنج ساده DB100 

 • داراي صفحه نمايش بزرگ با کيفيت و وضوح بالاي تصوير 
 • تراز اندازه گيري: LAeq و LA
 • محدوده اندازه گيري: 30dB -130dB
 • شبکه اندازه گيري: A
 • مطابق با استانداردهاي IEC 61672, IEC 60684, IEC 60651
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Kimo فرانسه                                                        

                          کاتالوگ

 
توليد و ارائه محصولات زير متوقف شده است  (Discontinued Products)

   صداسنج آناليزوردار  CEL-450/490   

 • کيت کامل صداسنج آناليزوردار با کارآيي و کاربرد آسان
 • داراي صفحه نمايش بزرگ با نور پشت زمينه براي جاهاي کم نور
 • قابليت آناليز همزمان اکتاوباند و 3/1 اکتاو
 • تراز اندازه گيري Lmax,Lmin ,Leq, ,L و  Lpk
 • حافظه 2 مگابايتي
 • مطابق با استانداردهاي IEC 61672, IEC 60651, IEC 60804 و ANSI
 • داراي گواهي يکساله کاليبراسيون و خدمات پس از فروش 
 • ساخت شرکت Casella-CEL انگلستان 

       "مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيست"                                                                           کاتالوگ فارسي     کاتالوگ