زيست تجهيز پويش

  شرکت زيست تجهيز پويش با بيش از سي سال فعاليت افتخار دارد که بعنوان يکي از پيشروان ارائه خدمات فني و بازرگاني در زمينه عرضه تجهيزات و لوازم سنجش آلاينده هاي زيست محيطي و بهداشت محيط کار، تجهيزات اندازه گيري صنعتي، مهندسي، پزشکي و بهداشتي محسوب و مورد توجه و اعتماد اکثر مراکز آموزشي، تحقيقاتي، اجرايي و صاحبان صنايع در سطح کشور واقع گرديده است.
سعي و اهتمام مسئولين اين شرکت معرفي و عرضه تجهيزات مورد نياز کشور از کارخانجات معتبر جهاني منطبق با استانداردهاي بين المللي و با بهترين کيفيت، کارايي و قيمت مناسب مي باشد. تجهيزات عرضه شده توسط اين شرکت جهت ارزيابي شرايط زيست محيطي صنايع شهرها، داخل و خارج واحدهاي صنعتي و نيز کنترل کيفيت و کميت گازهاي خروجي از دودکش صنايع و غيره.... داراي گواهي نامه تست کيفيت و کاليبراسيون بوده و بمدت يک سال تحت گارانتي خواهند بود.
همچنين متخصصين اين شرکت مجاز به انجام کليه سرويس ها و تعميرات مورد نياز و کاليبراسيون دوره اي تجهيزات عرضه شده ميباشند. بخش سرويس و خدمات پس از فروش اين شرکت کليه خدمات آموزش، نصب و راه اندازي، تعمير و نگهداري و کاليبراسيون دوره اي تجهيزات ارائه شده را در اسرع وقت ارائه مينمايد.